Organizations/ Organizer

Hi! Welcome to the New Year !!!

There are so many possibilities, the beginning and everything can happen.

I wish you all the best and invite you to the organizations for the new year.

For me, this time is the beginning … as every year, I promise myself a tidy studio.

Last year I almost made it and you can see the whole studio here… 

 

Cześć! Witajcie w Nowym Roku!!!

Przed nami tyle możliwości, początek i wszystko może się zdążyć.

Wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam na organizacje na nowy rok.

Dla mnie ten czas to początek… jak co roku obiecuje sobie uporządkowaną pracownie.

W ubiegłym roku prawie mi się udało i całą pracownie możecie zobaczyć tu…

See how I store media from Finnabair.

My organizer is rotating, it was painted with white gesso, then I quickly and easily filled it with colour.

 

Możecie zobaczyć jak przechowuje prosukty Finnabair i inne media.

Mój organizer jest obrotowy, został pomalowany gessem białym, następnie w szybki i prosty sposób wypełniłam go kolorem.

I used decorative paper for this This pattern amazes me. I love the animated world themes.

Użyłam do tego papieru dekoracyjnego. Ten wzór mnie zachwyca. Kocham motywy świata ożywionego.

 

I stuck the paper and gently rubbed it with gesso, waxes and paint.

Papier przykleiłam i delikatnie przetarłam gessem, woskami i farbą.

 

 

In this project, I focused on Impasto paints. They are dense and very covering. This allowed me to quickly cover the base and the inside of the organizer. The colours blend beautifully. I have delicately decorated the organizer with casts and wonderful signs with inscriptions that will inspire me while creating. Hugs Karolina

W tym projekcie postawiłam na farby Impasto. Są gęste i bardzo kryjące. To pozwoliło mi w szybki sposób pokryć podstawę i wewnątrz organizera. Kolory pięknie się mieszają. Organizer delikatnie ozdobiłam odlewami i cudownymi tabliczkami z napisami, które będą inspirować mnie podczas tworzenia. Ściakam Karolina

Tags from the story

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.