Przepiśnik dla Colour Arte

Dziś przepiśnik w roli głównej, trochę o  procesie mediowania, układania kompozycji i moich ulubionych produktach.

Alterowanie okładki jest świetną okazją do sprawdzenia jakości mediów…. nie wszystkie są kryjące, a ich konsystencja nie zawsze pomaga w aplikowaniu i ukrywaniu poprzednich mazideł.

Dla mnie bardzo ważne jest, aby media, których używam zawsze miały taką samą konsystencję i aby nic się z nimi nie działo podczas dłuższego użytkowania. Takie są właśnie media Finnabair. Czasem się zastanawiam, dlaczego odkryłam je tak późno … ale z drugiej strony dziś wiem, na co zwrócić największą uwagę.

W moich pracach pewne etapy procesu tworzenia są niezmienne, np nakładanie gessa na samym początku pracy… najczęściej używam białego i czarnego Gessa, gdy pracuje z białym tłem sięgam po przezroczyste gesso.

Uwielbiam ten etap niepewności, gdzie nie wiadomo co wyjdzie . Pamiętam ten czas, kiedy bałam się maznąć czymkolwiek, w obawie, że popsuje …. dziś podchodzę do tego z ciekawością …. dlaczego? myślę, że jest to bardzo rozwijające. Znając możliwości produktów, wiem, że wszystko da się ukryć, zakryć… a jeśli naprawdę nie da się nic już z pracą zrobić istnieje czarne gesso:P

Tak czarne gesso i styl vintage są bardzo pomocne!

Oj tak! Uwielbiam tworzyć tła… stemplować, malować, nakładać pastę modelująca lub tez jakieś inne cudo hihi, w sumie wszystko jedno co, byleby mediować !

Następny etap pracy to zagospodarowanie przestrzeni. Pierwszy jej etap odbywa się już podczas nakładanie pasty modelującej przez maskę. Ustalasz układ pracy, ale również nadajesz jej stylu. Dlaczego ? Jeśli użyjesz maski ze wzorem np pisma… masz wiele możliwości, ale jeśli użyjesz chmurek, twoje pole tematów się zawęża.

Oczywiście pastę modelującą możesz kłaść przez kilka wzorów lub też nanosić ją szpatułką bezpośrednio na tło bez wzoru… wszystko zależy od tego, jak bardzo lubisz teksturę.

Ja ją uwielbiam, więc jednym z kolejnych etapów jest nakładanie past teksturowych lub past pękających. Jeśli wspominam o teksturze, nie mogę pominąć etapu pracy z żel medium, jednak ten etap odbywa się dopiero po ułożeniu i przyklejeniu całej kompozycji. Tak kompozycje można przykleić na żel medium lub klej. Na zaaplikowane żel medium, możesz przykleić koraliki, guziki lub moje ulubione Art Stones.

Kolejnym etapem jest ubieranie pracy w kolor… oh tak ! Tu może byłoby napisać książkę o doborze, znaczeniu kolorów. Myślę, że w moich pracach bardzo charakterystyczna jest dwu- tonowość kolorów i zawężona paleta do max 3 kolorów podstawowych pracy, na których bazuję. Jeden z nich ma za zadanie przełamania kolorystyki oraz na koniec wprowadzam dodatkowy czwarty kolor, którego celem jest podkreślenie detali oraz modelowanie kompozycji. Przeważnie jest to brąz lub srebro.

Taką pracę przygotowałam dla Was… alterowaną okładkę…. pomazaną jakimiś mediami … Ponieważ notatnik nie został zapisany, postanowiłam dać mu drugie życie … Nie wiem, czy wiecie, ale uwielbiam tworzyć przepiśniki… to mój pierwszy mediowy przepiśnik… zamknięty w zeszycie … wcześniej stawiałam na segregatory lub też spięcie w postaci kółek, lub sprężynki. Co prawda nie lubię gotować …. ale czasem warto zapisać przepis na smakołyki.

W tym projekcie użyłam bardzo dobrej jakości mediów od ColourArte. Postawiłam na bardzo metaliczne kolory Vivid Ultra Metallic i delikatnie połyskujące Silks Acrylic Glaze.

Więcej informacji na ich temat znajdziecie na moim blogu  Vivid Ultra Metallics – ColourArte , Colour Arte – Vivid Ultra Metallics  i Silks Acrylic Glaze mixed media layout for Colour Arte 

 

Today I have for you notebook for recipes, a little bit about the process of mixed media, stacking the composition and my favorite products.

Altering a cover is a great opportunity to check the quality of the media ….
not all are opaque, and their consistency does not always help in the application and hiding the previous colors
For me it is very important to the media that I use has always the same consistency and nothing bad happens to them during prolonged use.
These are Finabair’s products.
Sometimes I wonder why I found it so late … but on the other hand,  now I know what should I look for.

In my work some of the steps process are fixed, for example.
Applying Gessa at the very beginning of the work … I usually white and black Gessa, when working with a white background reach for transparent gesso.

I love this a step of uncertainty, where no one knows what will come out. I remember the time when I was afraid to paint anything, for fear that it will spoil …. still approach it with curiosity …. why? I think this is a very growing. Knowing the possibilities
  products, I know that everything
  can be painted over, cover … and if you can not really anything to do with the work already exist black gesso: P

Yes, black gesso and vintage style are very helpful!

Oh yes! I love to create background … stamp, paint, applied modeling paste or also some other miracle hihi, a total of no matter what, as long mixed media.

For me it is very important to the media that I use has always the same consistency and nothing bad happens to them during prolonged use.
These are Finabair’s products, 
now I know what should I look for.

 

In my projects some creating steps are always the same like putting gesso at the begginning of my work.
I use the white and black ones most often and when I work with white background I use the clear one.

I remember the time when I was afraid to paint anything, because I was afraid that I would ruin the results.
Today I’m curious what I will reach.
Why? I think it’s very growing.
I know the possibilities of the products and I know that everything can be covered and if you can’t there is always black gesso.
Yes- black gesso and vintage style are very helpful.

Yes- black gesso and vintage style are very helpful.
Oh Yes! I love making backgrounds, stamping, painting, putting modelling paste or other nice things. Whatever – I just love to make mixed media things.
The next step of my work is managing the space.
The first step is when I’m putting modelling paste through the stencil.
I’m thinking about the layout of my project but I also give it the style.
Why? For example if you use the stencil with a pattern of handwriting you have many possibilities, but when you use clouds you don’t have a big choice.
Of course you can use many patterns made with modelling paste or crackle paste.
When I mention abut the texture I can’t skip gel medium but this part of the work is made after I stick everything.
Yes, you can stick your composition with gel medium or glue.
After putting gel medium you can add some beads, buttons or my favourite Art Stones.
The next step is adding colour.
Oh yes! You can write a book about matching and meanings of colours.
I think in my works two tons of colours are very characteristic. I try not to use more than 3 basics colors.
At the end I add the fourth colour which underlines the details and compostition. It’s usually brown or silver.
This is my project made for you- an altering cover with some mixed media products.
Because the notebook is filled I decided to give it the second life.
I don’t know do yu know that I love making receipt books. This one is my first altered one in a notebook.
I used to use a binder or just used the rings or springs.
Well, I hate cooking but sometimes it is worth to save a recipe.
In this projects a used Colour Arte products which are very good quality.
I used metallic shades of Vivid Ultra Metallic and Silks Acrylic Glaze which shines gently.
You can find more information about them on my blog:  Vivid Ultra Metallics – ColourArte  and Colour Arte – Vivid Ultra Metallics   Silks Acrylic Glaze mixed media layout for Colour Arte 

 

 

szczegóły/ details

 

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.